BAKKEN VOL ELLENDE

Voor de buitenwacht kan Raad voor de Kinderbescherming het nooit goed doen. Of hij grijpt te laat in, of hij is de boeman omdat hij kinderen en ouders uit elkaar rukt. De werkelijkheid is complexer. Hoe de kinderbescherming de beste oplossing voor het kind zoekt.

(Door Monique de Knegt)

(GPD) - In de wachtkamer op de gang zit een slank, in zwart gekleed meisje. De kleding is versierd met doodshoofden. Littekens van messneden en sigarettenpeuken op haar armen. Shyama (15) is van huis weggelopen. Toen de politie haar vond, weigerde ze hulp. Een nachtje in de cel zou haar wel op andere gedachten brengen, dachten ze bij de Raad voor de Kinderbescherming. En nu zegt Shyama inderdaad wel hulp te willen.
Raadsonderzoeker Ingrid Molenaar wil crisisopvang voor haar. Want Shyama drinkt, blowt, spijbelt, loopt weg, steelt in de supermarkt en speelt met messen. Thuis heeft ze veel ruzie met haar moeder. Haar vader woont in Suriname en haar oudere zus heeft eerder de wijk genomen naar oma. ,,Gaan we een voorlopige ondertoezichtstelling vragen bij de rechter?'', vraagt Molenaar aan de teamleider. ,,We gaan het proberen.'' De gedragsdeskundige draagt nog wat bouwstenen aan om de maatregel te bemachtigen. ,,Het kind is zowel depressief als agressief, er is een kans op zelfmoord op vijftienjarige leeftijd.''
Molenaar tikt het verzoek uit, de teamleider zet een handtekening; nog diezelfde dag geeft de kinderrechter een voorlopige ondertoezichtstelling af en krijgt een gezinsvoogd mede het gezag over Shyama. Het meisje wordt naar een opvanghuis gebracht waar wonderwel voor zes weken plaats is. Iedereen lijkt opgelucht. Hoe vaak moeten ze niet leuren met kinderen? Het halve land afbellen voor een plekje, of genoegen nemen met een noodbed waar iemand maar een nacht mag blijven? Eén keer is er zelfs een kind mee naar huis genomen. Dat kan en mag niet. Maar wat moet je als iedereen 'nee' verkoopt?
Shyama is in ieder geval onderdak. De Raadsonderzoeker heeft nu drie maanden de tijd om de rechter gedegen te adviseren over een ondertoezichtstelling voor langere tijd. Daarvoor zal ze gaan praten met de school, de moeder, de zus en mogelijke hulpverleners. Haar bevindingen worden tussentijds steeds besproken met de teamleider en gedragskundige.

***

Helaas, de rust is van korte duur. Shyama ontpopt zich in het opvanghuis al snel als de leider van de groep en jaagt met griezelige verhalen iedereen de gordijnen in. Ze vertelt dat ze bij een duivelssekte heeft gezeten, dieren heeft geofferd en in haar arm met een mes de naam van haar band heeft gekerfd. Het opvanghuis is haar zat en vraagt de gezinsvoogd het meisje te komen ophalen. Maar dan is Shyama al gevlogen: naar haar vriendje Jim, ook vijftien jaar. Samen gaan ze er met een scooter en pistool vandoor. ,,We zullen je omleggen'', schrijven ze op een papiertje aan moeder. Die doet aangifte bij de politie en belt de Kinderbescherming. Daar ligt het dossier van Jim al op de stapel kinderleed om te worden behandeld. Jeugdzorg had op aandringen van moeder ook al aan de bel getrokken. Zij wil graag hulp, want het gaat niet goed met haar zoon. Jim spijbelt, blowt de godganse dag, slikt pillen, is agressief, brutaal. Zijn moeder kan hem niet meer in de hand houden. Vader is niet meer in beeld. Moeder is voor de derde keer gescheiden. Een zusje van Jim is overleden toen ze nog geen jaar oud was. Kort daarna werd Jim geboren. Moeder was niet in staat van hem te houden uit angst hem te verliezen. ,,Een bak vol ellende'', verzucht de raadsonderzoeker. Het dossier van Jim wordt versneld ter hand genomen. Voor Shyama wordt bij de rechter om een machtiging gevraagd voor een plek in een gesloten inrichting, want anders is ze via de achterdeur weer verdwenen. Haar moeder is het er volledig mee eens. De aanvraag lijkt een beetje laat, maar een gesloten inrichting is het zwaarste middel. Een rechter geeft daarvoor alleen een machtiging als blijkt dat eerdere hulp geen zin heeft gehad. Vraag is of er plek zal zijn. Als er plaats is, moet Shyama binnen 24 uur worden gevonden. Anders gaat de plek naar een ander. Tot die tijd zwerven Shyama en Jim ergens op straat. .....
lees meer ››
‹‹ terug naar het overzicht